ORTOGNATİK CERRAHİ

ORTOGNATİK CERRAHİ 

Ortodontik tedavi öncelikle dişlerin görünümünü ve dudakların kontürünü etkilemektedir, bununla birlikte büyüme ve gelişim döneminde uygulanan fonksiyonel ortodontik tedaviyle iskeletsel değişiklikler oluşturmak mümkün olmaktadır, ancak erişkin bireylerde dudak ve dişler dışında kalan burun, çene ucu gibi sert ve yumusak dokularda böyle değişiklikler meydana getirmek olası değildir. Ortognatik cerrahi sayesinde erişkin bireylerde de burun, dudak ve çenede belirgin değişiklikler elde edilebilmektedir. Bu sayede bireyler yeni bir dış görünüme kavuşmakta ve çok büyük oranda bu değişimden memnun kalmaktadırlar

Ağır iskeletsel sapması olan ve büyüme gelişimini tamamlamış hastalarda dentofasiyal deformitelerin düzeltilmesinde, iskeletsel ilişkiyi düzeltmek amacıyla ortodonti ve cerrahi işbirliği ile uygulanan prosedürler ortognatik cerrahi olarak adlandırılmıştır. Ortognatik cerrahinin amacı; hastalara daha iyi bir estetik görünüm ve fonksiyon kazandırarak psikososyal olarak hastayı istediği konuma getirebilmektir . 

Ortognatik cerrahi operasyonları gerek alt çeneye gerek üst çeneye gerekse her ikisine birden yapılan uygulamalarla birçok dentofasiyel anomalinin düzeltilmesinde, diş dizisinin ve yüzün estetik olarak iyilestirilmesinde, tüm çene ve diş fonksiyonlarının düzeltilmesinde rutin olarak kullanılmaktadır . Bu operasyonlar ile çeneleri uzayın üç yönünde de hareket ettirmek imkan dahilinde olmaktadır, bu durum ortodontik tedavinin sınırlarını aşan olgularda da uygulanabilmelerini mümkün kılmaktadır. Ortodontik tedaviyle düzeltilemeyen ciddi dentoalveoler anomalilerin ortognatik cerrahiyle tedavisi neticesinde, kişilerin sağlıklı bir oklüzyona kavuşmasıyla çok daha etkin bir çigneme fonksiyonuna kavuştuğu, hatta operasyon öncesinde var olan temporomandibuler eklem (TME) rahatsızlıklarının ve ağrısının da düzelen oklüzyona bağlı olarak büyük oranda iyileşme gösterdigi yapılan çalısmalarda gösterilmiştir .

Mevcut problem radyograflar, fotoğraflar ve model incelemesi sonucunda tespit edilir. Ortodontist ve cerrahın beraber çalışmasını gerektiren bu operasyon, dişlerin ortodontik tedaviyle sıralanmasını takiben bir plastik  cerrah veya maksillofasiyal cerrah tarafından genel anestezi altında yapılır. Ortognatik cerrahi öncesinde mutlaka braketlerle ( diş teli ile) ortodontik tedavi uygulanır. Dişlerin ameliyat sonrasında birbiriyle iyi kapanışını (okluzyonu) sağlamak için dişlerin ortodontik tedavi ile doğru konumlarına getirilmesi gerekir. Aksi takdirde ameliyat sonucunda iyi bir çiğneme yani fonksiyon sağlanamaz.

Alt çenenin önde olması ;  Alt çenenin geride olması;  Üst çenenin önde olması;  Üst çenenin geride olması; Yüzde ve alt çenede asimetri;  Üst çenede dişetlerinin fazla görünmesi  durumlarında ortognatik cerrahi uygulanması gerekir.

Ortognatik cerrahi, bireyin büyümesi tamamen bittikten sonra yapılır. 

BUY NOW